• Kamilianie
 • Wizytacja Kanoniczna 2018 rok
 • Kamilianie na Madagaskarze
• Dziś jest: poniedziałek, 24 czerwca 2024r. Imieniny obchodzą: Jan, Danuta Urodziny obchodzi: O. Jan Frej; Rocznica święceń: O. Zbigniew Musielak (1978)

FUNDUSZE EU W WALCE Z COVID -19

Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie, w swoich Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej w ramach świadczeń stacjonarnych i całodobowych, realizuje zadania  z obszaru opieki medycznej oraz wsparcia osób starszych.

W związku z pandemią COVID – 19 poszczególne jednostki należące do Zakonu otrzymały wsparcie w ramach projektów grantowych.

 

 

 1. Projekt Grantowy: ŚLĄSKIE POMAGA

  W projekcie uczestniczą:

  • KAMILIAŃSKIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE (41-800 ZABRZE ul. Dubiela 10)
  • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów (44 – 145 PILCHOWICE ul. Damrota 7)
  • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów (41 – 800 ZABRZE ul. Cisowa 6)
  • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży Zakonu Ojców Kamilianów (42 – 674 Zbrosławice ul. Wolności 34)

  W ramach projektu zakupione zostały środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARSCoV-2 oraz sprzęt wspomagający bezpieczeństwo pracy i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu epidemii.

 2. Projekt GRANTOWY: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID 19

  W projekcie uczestniczą:

  • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów (44 – 145 PILCHOWICE ul. Damrota 7)
  • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów (41 – 800 ZABRZE ul. Cisowa 6)
  • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży Zakonu Ojców Kamilianów (42 – 674 Zbrosławice ul. Wolności 34)

  Celem projektu grantowego jest wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

 3. Projekt grantowy: KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN. Zadanie 5: Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19 Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów.

  W projekcie uczestniczą:

  • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów (44 – 145 PILCHOWICE ul. Damrota 7)
  • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży Zakonu Ojców Kamilianów (42 – 674 Zbrosławice ul. Wolności 34)

  Celem projektu jest dezynfekcja/ dekontaminacja pomieszczeń DPS poprzez zamgławianie z zastosowaniem preparatu o działaniu wirusobójczym.

 4. Projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom
  W projekcie uczestniczy: KAMILIAŃSKIE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE w Hutkach (Hutki ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław)Zakon  Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie, będąc podmiotem leczniczym, realizuje na rzecz Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego w Hutkach grant pn. DOSTOSOWANIE KAMILIAŃSKIEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W HUTKACH W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM ZAGROŻENIA SARS-CoV-2 I JEGO SKUTKAMI w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

  Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego w Hutkach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

  Wartość grantu wynosi 200 258,78 PLN zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 30 038,82 zł wkładu własnego.

  Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 roku.

  W wyniku realizacji grantu zadania zostały podzielone na następujące działania:

  Działanie nr 1: Doposażenie stanowisk pracy personelu oraz jego pacjentów ZOL w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID – 19. W efekcie podjętych działań zwiększone zostanie bezpieczeństwo epidemiologiczne całego zakładu.

  Działanie nr 2: Doposażenie ZOL w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

  Działanie nr 3: utworzenie 2 miejsc pełnej izolacji dla pacjentów ZOL przed przyjęciem do placówki
  w sytuacji wypisu  ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego. Strefa izolacji zapewni obserwację pacjentów i możliwość szybkiego wykrycia ewentualnego źródła zakażenia SARS-CoV-2.
  Z perspektywy zapewnienia ciągłości pracy zakładu połączone ze sobą wszystkie trzy działania ukierunkowane są na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu.

  Realizacja przedstawionych we wniosku propozycji przełoży się bezpośrednio na znaczące obniżenie ryzyka powstania ogniska zakażenia na terenie zakładu.

  Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
  w Regionie.

  Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Krakowie.

 5. Projekt grantowy we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia
  ZAKON POSŁUGUJĄCYCH CHORYM OJCOWIE KAMILIANIE współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. 

  Dofinansowanie projektu:  624 005,02 PLN

  W projekcie uczestniczą:

  1. W oparciu o umowę o powierzenie grantu, podpisaną z Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach:
   • Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze (41-800 Zabrze ul. Dubiela 10)
   • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów (44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 7)
   • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów (41 – 800 Zabrze Cisowa 6)
  2. W oparciu o umowę o powierzenie grantu, podpisaną z Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie:
   • Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Hutkach (Hutki ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław)

  Grant podzielony jest na część A i część B

  W części A grant  przeznaczony jest:

  • W ZOL na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
  • W DPS na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

   

  W części B grant jest przeznaczony na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej
  i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL, ZPO, Hospicjów i DPS.

DANE KONTAKTOWE

Zakon Posługujących Chorym (Ojcowie Kamilianie), ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry;
Tel.: +48 32 2857696, Fax: 3922050; Regon: 040001646, NIP: 645-17-88-973;
Konto: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 46 8463 0005 2001 0019 2561 0002

Logo Zakonu OO. Kamilianów

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij