• Kamilianie
 • Wizytacja Kanoniczna 2018 rok
 • Kamilianie na Madagaskarze
• Dziś jest: niedziela, 14 lipca 2024r. Imieniny obchodzą: Marceli, Bonawenta UROCZYSTOŚĆ ŚW. KAMILA DE LELLIS; Rocznica święceń: O. Alberto Rainiherinoro (2001)

Nagroda Świętego Kamila 2016

W tym roku z okazji Światowego Dnia Chorego w dniu 8 lutego 2016r. odbyła się już X Jubileuszowa Gala wręczenia Nagród im. Św. Kamila – patrona chorych i służby zdrowia. Nagroda ta została ustanowiona w Polsce w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą tej Nagrody jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. “Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby” – (Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Senior Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila).

Gala wręczenia Nagród jest miłą okolicznością do wyrażenia wdzięczności obecnym na uroczystości liderom organizacji pacjentów z całej Polski, środowisku lekarskiemu i pielęgniarskiemu oraz i innym pracownikom służby zdrowia. W tym roku w uroczystości tej uczestniczyło ok. 450 osób reprezentujących powyższe środowiska. Przyjęto założenie, że nagrody w poszczególnych kategoriach wręczają goście honorowi, którymi są obecni w danym roku przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych. W bieżącym roku w X Jubileuszowej Gali władze Państwowe reprezentowali była Premier Rządu RP, Minister Zdrowia, Przedstawiciel Kancelarii Premiera RP, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Dziecka oraz Parlamentarzyści. Władze kościelne reprezentowali: Metropolita Archidiecezji Warszawskiej Kardynał Kazimierz Nycz, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, Biskup Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Listy do uczestników Gali na ręce Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Kamilianów skierowali: Premier Rządu RP, Wicemarszałek Sejmu, Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, Prymas Polski. Listy i pozdrowienia zostały odczytane podczas Gali przez prowadzących uroczystość. Wręczenie Nagród odbywa się w przepięknej scenografii oraz oprawie artystycznej, którą w tym roku zapewnili najbardziej znani w Polsce artyści: Eleni – piosenkarka greckiego pochodzenia oraz znakomity talent muzyczny młodego pokolenia i zwycięzca programu The Voice of Poland 2013 – Mateusz Ziółko. Artystom towarzyszyła Królewska Orkiestra Symfoniczna. W tym roku we wszystkich kategoriach łącznie zostało nagrodzonych 17 wybitnych osób, których wspólną pasją jest troska i opieka nad chorymi.

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2016

1. Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym:

 • Elżbieta Cichocka
  Za talent połączenia wiedzy o zdrowiu i doskonałego warsztatu dziennikarskiego.
  Za analityczną przenikliwość i bezstronność w ocenie sytuacji polskiej służby zdrowia.
 • Eleonora Grajczyk
  Za samarytański entuzjazm i realizację w codziennym życiu duchowego testamentu Św. Kamila. Za wytrwałe i niezłomne otaczanie chorych czułością i profesjonalną opieką.
 • Wojciech Tomczyński
  Za niezwykłą umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia życiowego w skutecznej walce o godność osób żyjących z HIV. Za przełamywanie stereotypów i codzienną troskę o zwiększenie jakości życia chorych na Aids.
 • Siostra Urbana ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  W dowód wdzięczności za tysiące nieprzespanych nocy, podczas których Siostra pochylała się nad łóżkami chorych by mogli doświadczyć wrażliwości tak wielkiej, że była w stanie ukoić ból, strach i samotność. Za codzienne wypełnianie duchowego testamentu Św. Kamila.

2. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych:

 • Nagroda Główna – prof. Andrzej Chmura
  Za uruchomienie łańcuchowego przeszczepu wiedzy w polskiej transplantologii ze szczególnym uznaniem za oddanie swojego serca ludziom i nauce.
 • Wyróżnienie – dr Witold Rongies
  Za podejmowanie najtrudniejszych wyzwań w pracy fizjoterapeuty. Za cierpliwe dążenie do zawodowej doskonałości. Za kierowanie się w służbie chorych najbardziej szlachetnymi zasadami.
 • Wyróżnienie – dr hab. Małgorzata Mossakowska
  Za wyjątkową intuicję i życiową mądrość w wytyczaniu drogi ludziom walczącym z najtrudniejszym przeciwnikiem: chorobą własnych dzieci. Za wykorzystywanie w tym celu najskuteczniejszych oręży – empatii, miłości i wiedzy.
 • Wyróżnienie – mgr Maria Teresa Drygała
  Za pielęgnowanie życia na jego najtrudniejszym etapie, za niebywałą umiejętność słuchania cierpiących; za rozbudowę Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie i osobisty wkład w rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce.

2. Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami:

 • Nagroda Główna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
  Za połączenie rodzicielskiej solidarności, empatii i miłości w niezwykłą, łańcuchową reakcję pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Za upowszechnianie wiedzy, która uratowała wiele młodych ludzkich istnień.
 • Wyróżnienie – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Za bohaterską pomoc chorym na SM oraz ich rodzinom, za determinację w zwracaniu uwagi całej Polski na chorobę ludzi, od których wielu odwraca swoje oczy. Za przywracanie nadziei wszystkim, którym jej zabrakło.
 • Wyróżnienie – Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół “Feniks” w Kołobrzegu
  W dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych.
 • Wyróżnienie – Fundacja Społeczna “Ludzie dla Ludzi”;
  Za skuteczną walkę z rakiem przy użyciu wszelkiego dostępnego dla człowieka oręża: od ulotki poprzez skomplikowane urządzenia medyczne, na gorących ludzkich sercach kończąc.

3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:

 • Nagroda Główna – Agata Młynarska
  Za życiową decyzję odwrócenia obiektywów kamer od siebie i zwrócenia ich w kierunku osób, które najbardziej potrzebują troski i zainteresowania.
  Za medialną determinację i przede wszystkim za ludzką wrażliwość.
 • Wyróżnienie – Paweł Kruś
  W dowód uznania za umiejętne wykorzystanie zawodowego doświadczenia w edukacji zdrowotnej. Za wytyczanie nowych kierunków i standardów w dziennikarstwie zdrowotnym.
 • Wyróżnienie – Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska
  Za wyjątkową umiejętność podążania w medialnym mainstreamie pod prąd – na ratunek tym, którzy w milczeniu oczekują pomocy. Za determinację w upowszechnianiu społecznie ważnych tematów w telewizji i innych mediach.
 • Wyróżnienie – Wioletta Długosz-Leończuk
  Za niezłomność w dziennikarskiej walce o prawa chorych. Za połączenie wrażliwości i determinacji w ukazywaniu problemów osób chorych oraz za siłę, której wielu z nich brakuje.

Forum Liderów Organizacji Pacjentów

Światowy Dzień Chorego umożliwia również integrację środowiska organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających dla dobra pacjentów. W dniach 08-10 lutego w Warszawie odbyło się “X Forum Liderów Organizacji Pacjentów” dla ok. 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowym punktem programu dwudniowej konferencji było spotkanie jej uczestników z Wiceministrem Zdrowia. Spotkanie to ma zawsze charakter merytorycznej debaty. W jej trakcie liderzy organizacji pacjentów mogą zwrócić osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki zdrowotnej państwa swoje uwagi, sugestie i prośby oraz przedstawiają swój punkt widzenia na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności i walce z chorobą. Forum ma sprzyjać przede wszystkim inicjowaniu rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

W minionych latach w konferencji jak dotąd zawsze udział brali urzędujący Ministrowie Zdrowia wraz z zastępcami oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku 2014 spotkanie zostało zorganizowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym osobiście uczestniczył ówczesny Premier Pan Donald Tusk. W ubiegłym roku Forum odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że dialog prowadzony z Ministrem Zdrowia podczas tych spotkań zaowocował spełnieniem wielu postulatów środowiska pacjentów, szczególnie w zakresie dostępu do najnowocześniejszych form terapii jak również zmian legislacyjnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który to pomysł został zainicjowany na jednym z naszych Forum.

DANE KONTAKTOWE

Zakon Posługujących Chorym (Ojcowie Kamilianie), ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry;
Tel.: +48 32 2857696, Fax: 3922050; Regon: 040001646, NIP: 645-17-88-973;
Konto: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 46 8463 0005 2001 0019 2561 0002

Logo Zakonu OO. Kamilianów

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij