• Kamilianie
 • Wizytacja Kanoniczna 2018 rok
 • Kamilianie na Madagaskarze
• Dziś jest: poniedziałek, 24 czerwca 2024r. Imieniny obchodzą: Jan, Danuta Urodziny obchodzi: O. Jan Frej; Rocznica święceń: O. Zbigniew Musielak (1978)

Nagroda Świętego Kamila 2008

Nagroda Imienia Św. Kamila – Światowy Dzień Chorego 2008

Komunikat prasowy

Nagroda Imienia Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą wyróżnienia jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami, były głosem wołającym o pomoc dla tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania ich podstawowych praw.

Nagradzamy tych, których zaangażowanie na rzecz cierpiących wpisuje się w postawę reprezentowaną przez Św. Kamila, wyjaśnia ks. Arkadiusz Nowak, prowincjał Zakonu Ojców Kamilianów, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Podobnego zdania jest abp Władysław Ziółek, metropolita archidiecezji łódzkiej, członek Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia, który dodaje, że nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby.

O potrzebie takiej formy wyróżnienia przekonany jest prof. dr hab. n. med. Marek Jarema, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, członek Kapituły Nagrody Imienia Św. Kamila – niesienie pomocy potrzebującym jest obowiązkiem nas wszystkich, ale niektórzy wypełniają ten obowiązek przede wszystkim z głębokiej potrzeby serca. Jadwiga Kamińska – prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia dodaje, że wartość nagrody polega na tym, że dostrzegamy osoby i instytucje, które ze szczególnym zaangażowaniem troszczą się o chorych, pozostających często w poczuciu odrzucenia i w samotności.

W 2008 roku Nagroda Imienia Św. Kamila została przyznana w dziedzinie opieki paliatywnej. Opieka paliatywna jest sprawowana w hospicjach domowych i stacjonarnych; istnieją też stacjonarne oddziały hospicyjne, które są częścią szpitali, poradnie dla chorych i osieroconych rodzin oraz ośrodki opieki dziennej i poradnie leczenia obrzęku limfatycznego. Głównym celem opieki paliatywnej jest uczynienie ostatniego okresu życia pacjenta jak najbardziej wartościowym i godnym. Lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i księża starają się ulżyć pacjentowi w dolegliwościach fizycznych, ale również wspierają go emocjonalnie i duchowo oraz świadczą pomoc socjalną.

10 lutego 2008 roku, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, w czasie uroczystej Gali wręczono nagrody i wyróżnienia imienia Św. Kamila.

 1. Kategoria: nagrody honorowe:
  • ks. dr Piotr Krakowiak – dyrektor gdańskiego Hospicjum Pallottinum, założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz Hospicjów; za pełną oddania służbę duszpasterską, solidarność z chorymi oraz integrację ruchu hospicyjnego w Polsce.
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak – kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; za utworzenie i rozpowszechnianie ruchu hospicyjnego w Polsce, walkę ze stereotypami oraz bezgraniczne oddanie dla chorych i życiowy dorobek naukowy.
  • prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej; za miłość do chorych, godną naśladowania postawę lekarza oraz całokształt dorobku naukowego w dziedzinie psychoonkologii.
 2. Kategoria: lekarze i inni pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących:
  • nagroda: dr Jolanta Grabowska-Markowska – dyrektor Społecznego Towarzystwa “Hospicjum Cordis” w Mysłowicach; za codzienny trud i poświęcenie dla chorych, ofiarną służbę i godną naśladowania, szlachetną postawę wobec cierpiących.
  • wyróżnienie: dr n. med. Dominik Krzyżanowski – pielęgniarz Hospicjum Bonifratrów Św. Jana Bożego we Wrocławiu; za osobiste zaangażowanie, ofiarną służbę i godną naśladowania, szlachetną postawę wobec chorych i cierpiących.
  • wyróżnienie: mgr Monika Serdak – psycholog i wolontariuszka w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie; za osobiste zaangażowanie, empatię i godną naśladowania postawę psychologa i wolontariusza.
 3. Kategoria: instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorcem opieki nad chorymi i ich rodzinami:
  • nagroda: Hospicjum im. Św. Kamila w Bielsku – Białej; za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania, szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum.
  • wyróżnienie: Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie; za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania, szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum.
  • wyróżnienie: Fundacja Hospicjum Onkologiczne w Warszawie; za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania, szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum.
 4. Kategoria: środki publicznego przekazu promujące edukację zdrowotną i społeczną:
  Telewizja
  :

  • nagroda: Iwona Schymalla – prezenterka TVP, dziennikarka i publicystka; za osobiste i twórcze zaangażowanie w budowanie pozytywnego wizerunku ruchu hospicyjnego w Polsce oraz profesjonalizm i dziennikarską rzetelność w upowszechnianiu wiedzy o hospicjach i opiece paliatywnej.
 5. Kategoria: środki publicznego przekazu promujące edukację zdrowotną i społeczną:
  Prasa
  :

  • nagroda: Gazeta Wyborcza; za dotychczasową życzliwość i społeczne upowszechnianie wiedzy o hospicjach i opiece paliatywnej w Polsce.
  • wyróżnienie: Grupa Wydawnicza Polskapresse; za ukazywanie rzeczywistego obrazu hospicjów i ruchu hospicyjnego w Polsce oraz upowszechnianie w społeczeństwie szlachetnej idei wolontariatu.
 6. Kategoria: środki publicznego przekazu promujące edukację zdrowotną i społeczną:
  Radio
  :

  • nagroda: Program III Polskiego Radia; za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego oraz zaangażowanie w ukazaniu społeczeństwu polskiemu roli hospicjów i wartości ruchu hospicyjnego.

Kapituła Nagrody Imienia Św. Kamila 2008:

 • Jego Eminencja ks. abp Władysław Ziółek – metropolita archidiecezji łódzkiej, członek Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia,
 • ks. Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie,
 • Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
 • Jadwiga Kamińska – prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia,
 • Elżbieta Radziszewska – lekarz medycyny, poseł na sejm RP,
 • Eleni Tzoka – artystka, przedstawicielka świata kultury,
 • prof. dr hab. n. med. Marek Jarema – krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii,
 • ks. prof. Mirosław Kalinowski – prorektor ds. nauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Tomasz Królak – wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

DANE KONTAKTOWE

Zakon Posługujących Chorym (Ojcowie Kamilianie), ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry;
Tel.: +48 32 2857696, Fax: 3922050; Regon: 040001646, NIP: 645-17-88-973;
Konto: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 46 8463 0005 2001 0019 2561 0002

Logo Zakonu OO. Kamilianów

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij